Breaking news

33 Results tagged on "pediatrics":

0

Peyvəndlər

💉Peyvəndlər infeksion xəstəliklərlə mübarizədə sınanmış ən effektiv vasitədir.Peyvəndlər tətbiq olunmağa başladığı müddətdən bu günə qədər bir sıra təhlükəli, ölümlə...
Read more
0

Синдром PFAPA

Что мы знаем о синдроме PFAPAЛихорадка – одна из наиболее частых причин обращения за медицинской помощью в практике врача. Чаще всего...
Read more