Белые точки и прыщики на деснах у ребенка... Что это???

0

Full article

У вашего малыша тоже, как на фото, белые точки и прыщики на десне?Каждая мама с самого рождения тщательно изучает тело своего ребенка и знает все его родинки, складочки и родимые пятнышки.

Любые отклонения или появления новых прыщиков вызывают у них тревогу и беспокойство.Одна из частей тела, вызывающая большой интерес у мам – это десна. У них могут образовываться шишки, бугорки или точки.

Часто, мамы,  заметив у малыша небольшие белые прыщи, сразу попадают в панику.На фото, вы видите узелки Бона – (Bohn's nodules). Некоторые врачи путают это с гнойной кистой, которые очень редко встречаются у малышей до полугода. Они представляют собой остатки ткани слизистых желез. Это маленькие шарики диаметром 1-2 мм. Шарики не представляют опасности, не мешают малышу, не требуют лечения и обычно исчезают через несколько недель после рождения.

______________________________________________

Sizin də uşaqda, şəkildə olduğu kimi, damaqda ağ rəngli nöqtə və ya civzə var?Hər bir ana uşağının doğulduğu gündən onun bütün bədənini müşahidə edir, onun bütün anadangəlmə xallarını, büküşlərini,  ləkələrini. İstənilən kənaraçıxma və ya yenı civzələrin çıxması onlarda həyəcan və narahatlıq yaradır.Analarda böyük maraq oyadan belə hissələrdən biri – damaqdır. Onlarda qovuqcuq, nöqtələr, düyüncüklər yarana bilər. Analar bunu görən kimi həmən panikaya düşürlər.Şəkildə siz Bon düyüncüklərini (Bohn's nodules) görürsünüz.

Bəzən həkimlər bunu irinli kistalarla səhv salirlar. Amma kistlər 6 ayadək uşaqlarda çox nadir hallarda olur. Bu düyüncüklər selikli qişa vəzilərinin qalıqları olub, ölçüləri adətən 1-2 mm böyüklüyündədirlər. Onlar uşaq orqanizminə təhlükə törətmir, uşağa mane olmur, müalicə tələb etmir və anadan olandan sonra bir neçə həftəyə öz-özünə keçib gedirlər.

Author

Comments